Helter-Skelter (FIN-8796) müügis

detsember 23rd, 2009

Nüüd on vahel­duseks müü­ki tul­nud üks Pola­ris ka natu­ke lähe­mal kodu­maa­le, see­kord Soomes.

http://www.nettivene.com/viewBoat.php?id_boat=346030

Roh­kem pil­te jahi koh­ta on ka And­rese pil­di­ko­gus: http://shrt.st/b2b

Veel 2 Polarist müügis

detsember 14th, 2009

Müü­gi­le on ilmu­nud veel 2 Pola­rist, üks Hol­lan­dis (nimi tead­ma­ta) ja tei­ne natu­ke lähe­mal ehk Riias (Saga). Tei­se isen­di teeb huvi­ta­vaks oma­pä­ra­ne lisa­va­rus­tus – nimelt on sel­lel jahil rullgenu.

386px_4ZMbYO4iWVHrWoCT1113200995756

Hol­lan­di pur­je­num­briga Polaris

shapeimage_2

Rul­l­ge­nu­ga Saga

Üks Polaris müügis, seekord Saksamaal

detsember 11th, 2009

Saa­da­val on üks heas kor­ras Pola­ris nime­ga “Chris­et­te”. Sak­sa­maal on aga Pola­ris­te nimeks hoo­pis “Race 77”.

IMG_5494.JPG

Kõi­ki het­kel tea­daole­valt müü­gis ole­vaid Pola­ri­si näe­te “müüa” lehelt.

Polaris jahtide kodulehekülg

august 19th, 2009

Ava­si­me uue kodu­le­he­kül­je Pola­ris ja teis­te vee­rand­ton­nis­te jahti­de kohta.

Het­kel on infot veel vähe, aga jooks­valt täien­da­me seda. Juhul kui kel­lel­gi on min­geid täp­sus­tusi või soov siia mida­gi lisa­da, siis and­ke seda tea­da aad­res­si­le jens.kasemets@gmail.com