Polaris

Siit lehelt leia­te infot Pola­ris tüü­pi jahti­de koh­ta.

1980/90ndatel oli Ees­tis suh­te­li­selt popu­laar­ne pur­je­ta­mi­ne nn 1/4-ton­nis­tel jahti­del. Ees­tis ehi­ta­ti suur hulk sport­jah­te “Pola­ris”, mille­le pak­kusid kon­ku­rent­si Poolas too­de­tud jahid “Con­rad” (tun­tud ka kui “Peter­son”).

Jaht on tun­tud Sak­sa­maal ka nime­de “Race 77” ja “Baron 76” all (vt sak­sa­keel­set aja­kir­ja Yacht paa­di­tes­ti aas­ta­st 1991), Vene­maal aga kui “CT-25”.

polarised

Lisaks siin lehel lei­du­va­le info­le vaa­da­ke ka Pola­ris­te blo­gi­sid ja pil­te:

Juhul kui teil on min­git infot või pil­te mida soo­vik­si­te siia lehe­le lisa­da, siis and­ke tea­da: jens.kasemets@gmail.com