Polaris jahtide kodulehekülg

Ava­si­me uue kodu­le­he­kül­je Pola­ris ja teis­te vee­rand­ton­nis­te jahti­de kohta.

Het­kel on infot veel vähe, aga jooks­valt täien­da­me seda. Juhul kui kel­lel­gi on min­geid täp­sus­tusi või soov siia mida­gi lisa­da, siis and­ke seda tea­da aad­res­si­le jens.kasemets@gmail.com

Comments are closed.