Posts Tagged ‘müüa’

Müüa Polaris MECHTA | MÜÜDUD

Pühapäev, veebruar 27th, 2011

Uuen­da­tud 04.03.2011 — MÜÜDUD

Soo­mes on jäl­le uus Pola­ris müü­ki tul­nud. Mechtat on kruisi­miseks vei­di kohal­da­tud ning inter­jöö­rist võib lei­da sui­sa elu­suu­ru­se kraa­ni­kau­si, mis ei teeks häbi ka väik­se­ma­le toit­lus­tus­asu­tuse­le.

Hind: 3950€

Link: http://www.nettivene.com/purjevene/polaris/405166

Kolm Polarist müügis

Reede, november 5th, 2010

Netia­va­rus­test tuli väl­ja kolm müü­gis ole­vat Pola­rist (Race 77):

Nic2 ja Tho­mas C Punkt on varemgi sil­ma haka­nud, Rais­sa on uus — täien­da­sin nen­de alus­te­ga meie müü­gi­kuu­lu­tus­te leh­te.

Nic2 koh­ta on sak­sa­keel­selt kir­ju­ta­tud sel­li­ne arva­mu­se­leht: http://www.projekt1972.de/index.php/de/segeln/yachttest/race-77 (sama asi goog­le trans­la­to­ri abil ing­li­se kee­les)

Kõik kes te Pola­rist ainult vesi­se suu­ga uudis­ta­nud ole­te ja ostu­mõt­teid pea­te — too­ge paa­did koju tagasi.