Kolm Polarist müügis

Netia­va­rus­test tuli väl­ja kolm müü­gis ole­vat Pola­rist (Race 77):

Nic2 ja Tho­mas C Punkt on varemgi sil­ma haka­nud, Rais­sa on uus — täien­da­sin nen­de alus­te­ga meie müü­gi­kuu­lu­tus­te leh­te.

Nic2 koh­ta on sak­sa­keel­selt kir­ju­ta­tud sel­li­ne arva­mu­se­leht: http://www.projekt1972.de/index.php/de/segeln/yachttest/race-77 (sama asi goog­le trans­la­to­ri abil ing­li­se kee­les)

Kõik kes te Pola­rist ainult vesi­se suu­ga uudis­ta­nud ole­te ja ostu­mõt­teid pea­te — too­ge paa­did koju tagasi.

Tags:

Comments are closed.