Archive for the ‘müüa’ Category

Müüa Polaris FIN-8088 — 3200EUR

Esmaspäev, mai 10th, 2010

Müüa Pola­ris. Kir­ja jär­gi 785 ehk n-ö uue tüü­bi kok­pi­ti­ga. Kaa­lu jär­gi just­kui ka.  Aga seal on tih­ti eba­täp­su­si. Ehi­tus­aas­ta 1991 ja see­ga on pigem tõe­näo­li­ne, et tegu vana tüü­bi kere ja kok­pi­ti­ga. Selle­le vii­ta­vad ka vöö­ri­kant­sel ja aknad.

Hin­na poo­lest on paat pea pea tasu­ta. 3200EUR. Min­ni mees­kond pakub paa­di ära too­ja­le omalt poolt regist­ree­ri­tud käru lae­nuks. Pro­jekt “üks Pola­ris Ees­tis­se juur­de”:

Link: http://www.nettivene.com/purjevene/polaris/362749

Helter-Skelter (FIN-8796) müügis

Kolmapäev, detsember 23rd, 2009

Nüüd on vahel­duseks müü­ki tul­nud üks Pola­ris ka natu­ke lähe­mal kodu­maa­le, see­kord Soo­mes.

http://www.nettivene.com/viewBoat.php?id_boat=346030

Roh­kem pil­te jahi koh­ta on ka And­rese pil­di­ko­gus: http://shrt.st/b2b

Veel 2 Polarist müügis

Esmaspäev, detsember 14th, 2009

Müü­gi­le on ilmu­nud veel 2 Pola­rist, üks Hol­lan­dis (nimi tead­ma­ta) ja tei­ne natu­ke lähe­mal ehk Riias (Saga). Tei­se isen­di teeb huvi­ta­vaks oma­pä­ra­ne lisa­va­rus­tus – nimelt on sel­lel jahil rul­l­ge­nu.

386px_4ZMbYO4iWVHrWoCT1113200995756

Hol­lan­di pur­je­num­briga Pola­ris

shapeimage_2

Rul­l­ge­nu­ga Saga

Üks Polaris müügis, seekord Saksamaal

Reede, detsember 11th, 2009

Saa­da­val on üks heas kor­ras Pola­ris nime­ga “Chris­et­te”. Sak­sa­maal on aga Pola­ris­te nimeks hoo­pis “Race 77”.

IMG_5494.JPG

Kõi­ki het­kel tea­daole­valt müü­gis ole­vaid Pola­ri­si näe­te “müüa” lehelt.