Müüa Polaris FIN-8088 — 3200EUR

Müüa Pola­ris. Kir­ja jär­gi 785 ehk n‑ö uue tüü­bi kok­pi­ti­ga. Kaa­lu jär­gi just­kui ka.  Aga seal on tih­ti eba­täp­su­si. Ehi­tus­aas­ta 1991 ja see­ga on pigem tõe­näo­li­ne, et tegu vana tüü­bi kere ja kok­pi­ti­ga. Selle­le vii­ta­vad ka vöö­ri­kant­sel ja aknad.

Hin­na poo­lest on paat pea pea tasu­ta. 3200EUR. Min­ni mees­kond pakub paa­di ära too­ja­le omalt poolt regist­ree­ri­tud käru lae­nuks. Pro­jekt “üks Pola­ris Ees­tis­se juurde”:

Link: http://www.nettivene.com/purjevene/polaris/362749

Comments are closed.