Polariste lood “Paadis”

Aja­kirja Paat 2010 sügis­numb­ris ilmus artik­kel Pola­rise kui jahi koh­ta, hil­jem jada­mi­si ka per­soo­ni­lood osa­de jahti­de ja nen­de kap­te­nite koh­ta. Ilm­selt sobib see sari eri­ti häs­ti lehe üle­miseks postituseks 🙂

Comments are closed.