MÜÜDUD Polaris “Vesileenu” EST-157 — 5500€

Vesi­lee­nu lei­dis endale uued ree­de­rid ning uueks kodu­sa­da­maks saab Nob­less­ner. Eda­sis­test tege­vus­test loe vesileenu.wordpress.com

Kuu­lus Vesi­lee­nu otsib uueks hoo­ajaks endale uut selts­kon­da kel­le­ga koos võis­tel­da — või siis nii­sa­ma merd sõi­ta. Visa nais­kon­na­ga Vesi­lee­nust kir­ju­tas aja­ki­ri Paat suvel 2011, lisaks leiab Õhtu­le­hest: Vesi­lee­nud või mere­ka­rud? ja mõned vas­ted Pola­ris­te-gale­rii otsin­gu­le “vesi­lee­nu”.

Nimi: Vesi­lee­nu
Pur­je­num­ber: EST-157
Ehi­tus­aas­ta: 1991
Val­mis­ta­ja: Tal­lin­na Eks­pe­ri­men­taal­ne Sport­lae­va­de Tehas (VERF)
Kodu­sa­dam: Roo­mas­saa­re (Saa­re­maa)
Pik­kus: 7,62 m   Laius: 2,69 m   Süvis: 1,80 m   Kaal: 1720 kg
GPH väär­tus: 729, 7 (2012)

Varus­tus: Pul­ba kiil, Sil­va navi­gat­sioo­ni­riis­tad, tuu­le­mõõt­ja, logi, kii­ru­se­mõõt­ja. Jahi tekk on remon­di­tud 2011.a, põhi 2012.a. Genua oste­tud 2011 kevad, kor­ra­lik tor­mi­fo­ka. Groot­pu­ri (pur­je­meis­ter Tiit Haag­ma) — kahe reh­vi­ga, ka reh­vi­tult hoiab kuju. Spinnaker.

Hind: 6300€ UUS HIND: 5500€
Levi­ta­miseks sobi­lik kuu­lu­tus (PDF), veetehnika.ee kuu­lu­tus, kipper.ee foo­ru­mis

MVR2012vesileenu4

Comments are closed.