Müüa Polaris “Stella Polaris” L-8322 — 6400EUR

Soo­mes on müü­gi­le tul­nud jäl­le üks Pola­ris, see­kord seal­pool lah­te võist­lus­tel väga esi­ne­nud Stel­la Pola­ris. Jaht ise on aas­ta­st 1993, see­ga uue­mat tüü­pi ja nagu kuu­lu­tusest sel­gub on eel­mi­ne aas­ta teh­tud väga suu­red kor­ras­tus­tööd. Jät­ka­tes üles­kut­set eel­mi­sest pos­ti­tu­sest, siis oleks väga tore kui kee­gi sel­le jahi ka kodu­maa­le tagasi tooks.

http://www.nettivene.com/purjevene/polaris/377124

Roh­kem pil­te:

http://cid-5017e8d10d304382.skydrive.live.com/redir.aspx?page=play&resid=5017E8D10D304382!128&Bpub=SDX.Photos&Bsrc=GetSharingLink

One Response to “Müüa Polaris “Stella Polaris” L-8322 — 6400EUR”

  1. Mart ütleb:

    Ter­vist,

    müüa ütles et kee­gi sel­le lehe val­da­ja­test käis seda jah­ti koha­peal vaa­ta­mas? Kas oleks või­ma­lik teiega ühen­dust saa­da?
    Tänud!