Polarised Muhu Väinas

Eile algas iga­aas­ta­ne Ees­ti suu­rim pur­je­re­gatt – Muhu Väin. Tore on näha, et star­dis oli koguni 13 Pola­rist! Neist 11 sõi­da­vad ORC IV gru­pis ja 2 tük­ki LYS gru­pis. See on kin­dalt kõi­ge tihe­da­ma kon­ku­rent­si­ga paa­di­klass Ees­tis, loo­de­ta­vas­ti tule­vi­kus äkki pee­tak­se Pola­ris­te vahel veel oma­va­he­list arves­tust, nagu näi­teks ORC I gru­pis see aas­ta X‑41’del.

Äkki tule­vad  nüüd veel mõned  sõi­du­kõl­bu­li­kud aga seis­vad (Meri­kot­kas, Gem­ma) või remon­di­ta­vad isen­did (Twis­ter, Vesi­len­nuk) kah võist­le­ma, ja mõle­mad Soo­mes müü­gis ole­vad isen­did ära too­daks kodu­maa­le – siis võiks lau­sa luua eral­di võist­lused Pola­ris­te­le (roh­kem kui 1 võist­lus aastas).

Comments are closed.