Vesilennuk tuleb tagasi

Keva­del kal­da­le jää­nud Pola­ris Vesi­len­nuk on saa­nud endale uued ree­de­rid ja läbib tal­vel suu­re­mat tüü­pi uuen­dus­kuu­ri. Uus mees­kond on võt­nud ette ja tei­nud jahi tar­vis ka uue blo­gi, kus nen­de käe­käi­gul saab sil­ma pea­le hoida

http://vesilennuk.polaris-yachts.ee/

Loo­de­ta­vas­ti näe­me neid juba vees ja star­ti­des kohe hoo­a­ja alguses.

Comments are closed.