Polariste tutvustus ajakirjas “Paat”

Kül­lap on ena­mus juba kuul­nud või mär­ga­nud, ent olgu ka siin blo­gis maha hõi­ga­tud, et värs­kes aja­kir­ja “Paat” numb­ris on And­res Aavi­ku ladus sis­se­ju­ha­tus Pola­ris­te maailma.

Hoiame pöialt, et  rea­li­see­ruks ka plaan kir­ju­ta­da igas numb­ris mõnest konk­reet­sest Polarisest.

Comments are closed.