Polaris Long Gong

Hea uudis, Tal­lin­na Pola­ris­te fleet on täiene­nud jär­je­kord­se jahi võr­ra. Kap­ten Mart Aar­ma lae­nas Min­ni kiil­p­lo­ki ja läks tõi Soo­mest kodu­maa­le tagasi mõni aeg tagasi siin­gi pos­ti­ta­tud kuu­lu­tuses müü­gis olnud jahi nime­ga Long Gong. Tege­mist on 1993 aas­tal ehi­ta­tud ja väga heas kor­ras jahi­ga. Jahil on ori­gi­naal­kiil ja uus teki­peal­ne mast. Loo­de­ta­vas­ti tee­vad nad endale vars­ti blo­gi ja kir­ju­ta­vad seal juba pike­malt jahi too­mi­sest ja muust huvitavast.

Kõi­ge rõõ­mus­ta­vam oli aga et uus jaht koos uue mees­kon­na­ga osa­les kohe esi­me­sel näda­lal juba võist­lusel – 1/4‑TON jahti­de­le kor­ral­da­tud lühi­ra­ja­võist­lusel saa­vu­ta­ti uue jahi­ga kii­du­väärt 5. koht 11 jahi seas. Väga muljetavaldav.

Paar Pola­rist veel saa­da­val välis­maal, olge mehed ja too­ge need­ki koju!

One Response to “Polaris Long Gong”

  1. Andres ütleb:

    Siis­ki paa­di­kä­ru, mit­te kiil­p­lok­ki. Aga üldi­selt on iga pidi õigus 🙂 Paat on üle kae­tud ja tões­ti mul­je­ta­val­da­vas kor­ras. Tek­ki­nud on tub­li kon­ku­rent kõi­gi­le teis­te­le Polaristele!