M: Polaris — Rootsis

Vahel­duse­na on üks Pola­ris ka Root­sis müü­gi­le tul­nud. Z80 nime all.

Link siin: BLOCKET

Hind on krõ­be, kuid kir­ju­ta­tak­se, et sel­le eest saab pal­ju kor­ra­lik­ke pur­jeid ja et LYSi pall olla väga sood­ne — 1.12. Ees­ti­maal oli säära­se paa­di pall enne­muis­te 1.08. Niiet ju siis on nobe paat 🙂

Comments are closed.