Author Archive

M: Polaris — Rootsis

Pühapäev, juuni 12th, 2011

Vahel­duse­na on üks Pola­ris ka Root­sis müü­gi­le tul­nud. Z80 nime all.

Link siin: BLOCKET

Hind on krõ­be, kuid kir­ju­ta­tak­se, et sel­le eest saab pal­ju kor­ra­lik­ke pur­jeid ja et LYSi pall olla väga sood­ne — 1.12. Ees­ti­maal oli säära­se paa­di pall enne­muis­te 1.08. Niiet ju siis on nobe paat 🙂

Müüa Polaris MECHTA | MÜÜDUD

Pühapäev, veebruar 27th, 2011

Uuen­da­tud 04.03.2011 — MÜÜDUD

Soo­mes on jäl­le uus Pola­ris müü­ki tul­nud. Mechtat on kruisi­miseks vei­di kohal­da­tud ning inter­jöö­rist võib lei­da sui­sa elu­suu­ru­se kraa­ni­kau­si, mis ei teeks häbi ka väik­se­ma­le toitlustusasutusele.

Hind: 3950€

Link: http://www.nettivene.com/purjevene/polaris/405166

Müüa Polaris FIN-8088 — 3200EUR

Esmaspäev, mai 10th, 2010

Müüa Pola­ris. Kir­ja jär­gi 785 ehk n‑ö uue tüü­bi kok­pi­ti­ga. Kaa­lu jär­gi just­kui ka.  Aga seal on tih­ti eba­täp­su­si. Ehi­tus­aas­ta 1991 ja see­ga on pigem tõe­näo­li­ne, et tegu vana tüü­bi kere ja kok­pi­ti­ga. Selle­le vii­ta­vad ka vöö­ri­kant­sel ja aknad.

Hin­na poo­lest on paat pea pea tasu­ta. 3200EUR. Min­ni mees­kond pakub paa­di ära too­ja­le omalt poolt regist­ree­ri­tud käru lae­nuks. Pro­jekt “üks Pola­ris Ees­tis­se juurde”:

Link: http://www.nettivene.com/purjevene/polaris/362749